Opis Cijena
Google oglašavanje
Postavljanje Google AdWords kampanje
Izrada oglasa i pronalaženje relevantnih ključnih riječi
1000,00 kn jednokratno
Vođenje Google AdWords kampanje
Vođenje i optimizacija Google AdWords kampanje
500,00 kn + 10% od budžeta/mjesecno
Budžet za Google AdWords oglašavanje
Minimalni budžet
od 400,00 kn
 
Facebook oglašavanje
Izrada Facebook stranice 400,00 kn jednokratno
Vođenje Facebook stranice 300,00 kn / mjesecno
Oglašavanje Facebook stranice
Izrada oglasa i pronalaženje relevantnih ključnih riječi
400,00 kn jednokratno
Oglašavanje Facebook stranice
Vođenje i optimizacija kampanje
300,00 kn mjesečno
Oglašavanje web stranice
Izrada oglasa i pronalaženje relevantnih ključnih riječi
500,00 kn jednokratno
Oglašavanje web stranice
Vođenje i optimizacija kampanje
300,00 kn mjesečno
Budžet za Facebook oglašavanje od 200,00 kn
 
YouTube oglašavanje
Postavljanje YouTubes kampanje
Izrada oglasa i pronalaženje relevantnih ključnih riječi
1000,00 kn jednokratno
Vođenje YouTube kampanje
Vođenje i optimizacija YouTube kampanje
500,00 kn + 10% od budžeta/mjesecno
Budžet za YouTube oglašavanje
Minimalni budžet
od 400,00 kn
 
Izrada web stranica
Web paket 1
- do 5 stranica
- Profesionalan web dizaj stranica
- Samostalno mjenjanje sadržaja
- Kontakt forma
- Interaktivna karta lokacije
- SEO optimizacija
1.500,00 kn
Web paket 2
- Neograničen broj stranica
- Profesionalan web dizaj stranica
- Samostalno mjenjanje sadržaja
- Galerija fotografija
- Video sadržaj
- Kontakt forma
- Interaktivna karta lokacije
- SEO optimizacija
od 3.000,00 kn
Web paket 3
- Neograničen broj stranica
- Profesionalan web dizaj stranica
- Samostalno mjenjanje sadržaja
- Galerija fotografija
- Video sadržaj
- Kontakt forma
- On-line narudžbe i prodaja
- Interaktivna karta lokacije
- SEO optimizacija
od 5.000,00 kn
 
SEO
SEO - optimizacija web stranica od 500,00 kn
 
Fotografiranje objekata
Apartmani, stanovi, kuće 300,00 kn / objektu