SEO
  • Naslov1.jpg

SEO - optimizacija web stranica

Kako biti prvi na tražilici, kako biti prvi na Google-u?
Kako internetskim tražilicama doći na poziciju ispred konkurencije?
Operacija koja najviše utječe na poziciju zove se SEO optimizacija web stranica.

SEO optimizacija internet stranica ili engl. Search engine optimization, je niz strategija koje će podići on-line vidljivost određene stranice. Optimizacija služi boljem rangiranju internet stranice u procesu detektiranja pretraživača sa svrhom pridobivanja kupaca ili klijenata za određeni proizvod i/ili uslugu.

Web Oglašavanje - SEO

Google prilikom rangiranja web stranica uzima u obzir preko dvjesto faktora što znači da Vas praktički "skenira od glave do pete". Optimizacija konverzija, onsite optimizacija i performance marketing samo su neki od aspekata optimizacije web stranica.

Zatražite neobvezujuću ponudu: